شهر من ! من به تو می اندیشم ... !!

یادمه گفته بودیم میخوایم از بزرگان ایران و جهان

 شعر و نثر و هر چیزی که دستمون بیاد بذاریم .

این چند تا شعرو نثر زیبا رو تقدیم می کنم به همتووووووووووون

 

در مسیر یک آواز قدم بردار

و همه چیز در رابطه با تو زیبا خواهد بود

برای بیرون آمدن از هر غباری

در مسیر یک رنگین کمان راهی وجود دارد

اما به یاد بسپار :

برای ساختن رنگین کمان ،

هم به آفتاب نیاز است هم به باران !

« ناوایوسانگ »

اگر تنهاترین تنها شوم

باز خدا هست

او جانشین همه نداشتن هاست

نفرین و آفرین ها بی ثمر است

اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند

و از آسمان ،

هول و کینه بر سرم بارد

تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی !

ای پناه گاه ابدی !

تو می توانی ،

جانشین همه ی بی پناهی ها شوی !

 دکتــــــــر علــی شریــــعتــــی

حرف های نا تمام

حرف های ما هنوز نا تمام

تا نگاه می کنی ؛

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه باخبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

آی ...

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان

چه قدر زود

دیر می شود !

« قیصر امین پور »

نوشته شده : کلثوم و سحر

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:29  توسط 5girls  |